TOYOTA INNOVA

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

Innova 2.0E

771triệu

Innova 2.0G

847 triệu

Innova Venturer

878 triệu

Innova 2.0V

945 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 098.250.2607 MR.TRUNG TÍN để biết thêm chi tiết

TOYOTA CAMRY

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

Camry 2.0G 2019

1.029 triệu

Camry 2.5Q 2019

1.235 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 098.250.2607 MR.TRUNG TÍN để biết thêm chi tiết

 

TOYOTA INNOVA

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

Innova 2.0E

771triệu

Innova 2.0G

847 triệu

Innova Venturer

878 triệu

Innova 2.0V

945 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 098.250.2607 MR.TRUNG TÍN để biết thêm chi tiết

TOYOTA FORTUNER

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

Fortuner 2.8G AT  4×4

1.354 triệu

Fortuner 2.7V AT 4×2

1.150 triệu

Fortuner 2.7 AT 4×4

1.244 triệu

Fortuner 2.4G AT 4×2

1.096 triệu

Fortuner 2.4G MT 4×2 1.033 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 098.250.2607 MR.TRUNG TÍN để biết thêm chi tiết

TOYOTA COROLLA ALTIS

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

Corolla Altis 2.0V Sport

932 triệu

Corolla Altis 2.0V Luxury

889 triệu

Corolla Altis 1.8G (CVT)

791 triệu

Corolla Altis 1.8E (CVT)

733 triệu

Corolla Altis 1.8E (MT))

697 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 098.250.2607 MR.TRUNG TÍN để biết thêm chi tiết

TOYOTA VIOS

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

Vios G CVT

570 triệu

Vios E CVT

540 triệu

Vios E MTV

520 triệu

Vios E MT

490 triệu

Vios E MTV

470 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 098.250.2607 MR.TRUNG TÍN để biết thêm chi tiết

TOYOTA YARIS

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

Yaris G CVT

650 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 098.250.2607 MR.TRUNG TÍN để biết thêm chi tiết

TOYOTA LAND CRUISER PRADO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

Land Cruiser Prado TX-L

2.340 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 098.250.2607 MR.TRUNG TÍN để biết thêm chi tiết

TOYOTA LAND CRUISER

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

Land Cruiser VX

3.983 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 098.250.2607 MR.TRUNG TÍN để biết thêm chi tiết

TOYOTA HILUX

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

Hilux 2.4E 4×2 AT

695 triệu

Hilux 2.4G 4×4 MT

793 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 098.250.2607 MR.TRUNG TÍN để biết thêm chi tiết

TOYOTA HIACE

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

Hiace Động cơ dầu

999 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 098.250.2607 MR.TRUNG TÍN để biết thêm chi tiết